Seurakäyttäjän ohjeet

Lataa: Seurakäyttäjän tietosuojaohje
Lataa: Seurakäyttäjän Suomisport

Miten järjestän liiton alaisen tapahtuman?

Liiton tapahtuman järjestävän tahon tulee olla rekisteröitynyt liiton alueseuraksi ja seuralla on oltava voimassa oleva lisenssi.

Muista, että urheilijoiden tulee allekirjoittaa antidopingsopimus viimeistään kolme kuukautta ennen kisapäivää. Suunnittele ja ano kisat siis hyvissä ajoin, mielellään viimeistään kuusi kuukautta ennen aiottua ajankohtaan.


 • Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia mahdollisesti tarvittavista viranomaisilmoituksista ja musiikin esitysilmoituksista- ja maksuista sekä järjestyksenvalvonnasta.
 • Kilpailijoille tulee varata pukuhuoneet ja peseytymistilat sekä riittävät mahdollisuudet lämmittelyyn.
 • Järjestäjän tulee varata kilpailupaikan välittömään läheisyyteen myös erillinen tila, jossa on saniteettitilayhteys mahdollista dopingtestausta varten.
 • Yleisön ja kilpailun suoritusten välissä tulee olla vähintään riittävä turvaetäisyys ja yleisö ei saa olla 3 metriä lähempänä tuomareiden takana. Yleisön pääsy turva-alueelle on estettävä esim. nauhalla ja kilpailun järjestäjän/järjestyksenvalvonnan tulee valvoa turvaetäisyyden riittävyyttä.
 • Järjestäjän vastuulla on myös varmistua, että käytettävät lajivälineet ovat ammattitaidolla valmistettuja ja riittävän vahvoja rakenteeltaan kestämään suoritusten aiheuttama rasitus. Kilpailun tuomareilla on oikeus perua kilpailu, mikäli kilpailun välineet eivät täytä vaatimuksia kilpailun turvalliseen läpivientiin. Kenraalien jälkeen ja aina 24 kilpailijan jälkeen tulee kaikki tankojen kiinnitykset myös kiristää varmuudeksi.
 • Kilpailun järjestäjän tulee tapahtuman suunnittelussa huomioida myös normaalit ensiaputarvikkeet kuten kylmäpussit, laastarit jne saatavaksi kilpailupaikalle perusurheiluvammojen ensiaputaitojen lisäksi. Suurempien vammojen ensiapuvalmius on suositeltavaa.
 • Kilpailun järjästäjän tulee myös järjestää kilpailuun riittävä määrä avustajia. Suositusmäärä avustajia on minimissään 2 tankojen puhdistajaa + 1 tuomari/yleisavustaja. Mikäli kilpailijamäärä on yli 12 on suositeltavaa 1-2 lisäavustajan käyttäminen avustajien työtaakan jakamiseksi. Avustajien asusteiden tulee olla mahdollisimman yhtäläiset tai minimissään samansävyiset.
 • Kilpailun järjestäjän on suunniteltava kilpailun aikataulu siten, että kutakin suoritusvuoroa varten lasketaan esiintymisaika + 3 minuuttia tankojen puhdistamiseen ja pistelaskuun. Mikäli kilpailun kesto tällä laskukaavalla on yli 3 tuntia, tulee kilpailuun järjestää vähintään 20 min tauot per 3 h tuomareita ja avustajia varten ja yksittäisen sarjan suoritukset on suoritettava saman 3 tunnin jakson aikana. Mikäli sarjassa on enemmän kuin 24 kilpailijaa, tulee kilpailijat jakaa 2 eri ryhmään ja ryhmät sijoittaa omaan 3 h jaksoonsa. Yhtä lavaa, tuomariryhmää ja avustajia kohden saa päivässä olla enintään 2 ryhmää eli 48 kilpailijaa. Suuremmissa kilpailijamäärissä tulee olla käytössä joko 2 tuomari- ja avustajaryhmää tai tapahtuma on jaettava useammalle päivälle tai se on järjestettävä useammlla areenalla ja useammalla tuomaripaneelilla.
 • Kilpailun järjestäjän/päätuomarin tulee toimittaa kilpailun lopputulokset liittoon välittömästi kilpailun jälkeen yhden suoritusvalokuvan kera (kuvan mukana kuvaajatieto, liitto ei maksa kuvan käytöstä mutta mainitsee kuvaajan nimen uutisoinnissa mikäli se on toimitettu). Täydelliset lajitulokset ja vähintään 10 valokuvaa kuvaajatiedon kera tulee toimittaa liittoon viimeistään 24 tunnin kuluttua tapahtuman päättymisestä.

Muistilista kilpailun järjestämiseen:

 • Hae kilpailuja liitosta vapaamuotoisella sähköpostilla info@tankotanssi.fi –  ehdota taso, päivämäärä ja paikka – hyväksynnän jälkeen saat lisäohjeet. Voit tarvittaessa pyytää etukäteen apua sopivien sarjojen ja sääntöjen valintaan liiton lajivastaavalta lajivastaava@tankotanssi.fi.
 • Tila (huomioi riittävä liikkumatila tankojen ympärille – matalan kynnyksen kilpailuissa mielellään vähintään 2 metriä joka suuntaan tangoista, mahdollisuuksien mukaan enemmän. SM-kisalava 7x8m. Tankojen väli 3m, mutta 2,50-3,25m on ok pienemmissä tapahtumissa.
 • Tangot – mielellään X-Pole 45mm, mutta muitakin tankoja hyväksytään. Tangon vapaa korkeus studiolla väh. 3,00m ja enintään 4m. ja tangot tulevat olla kiinnitettynä katon ja lattian väliin. Mikäli tangot ovat yli 4m korkeat tulee tankoon merkitä teipillä 4m korkeus rajaksi. Stagejen käyttöön voidaan poikkeustapauksissa myöntää lupa, mutta se pitää erikseen hakea tapahtuman haun yhteydessä. SM-finaali ja sitä ylempiarvoiset kilpailut tulee järjestää aina trussitankojen kanssa.
 • Alustan tulee olla lajiin soveltuva esim. laminaatti, parketti, muovimatto tai tanssimatto.
 • Äänentoisto – riittävä äänentoisto, mihin saa tietokoneen kytkettyä – kilpailussa myös oma avustaja tähän tehtävään.
 • Varaa riittävästi tankojen puhdistusaineita ja materiaaleja sekä myös moppi ym. lattian puhdistukseen. Varaa paikalle myös tankojen säätötyökalut varmuuden maksimoimiseksi sekä A-tikapuut.
 • Mieti ja järjestä tuomaripöydät ja tuolit, sähkönsaanti tuomaripöydälle sekä riittävä valaistus. Mieti myös yleisön sijainti ja mahdolliset istuimet.
 • Markkinoi paikallisesti – liitolta saat halutessasi apua lehdistötiedotteeseen ja julisteeseen. Jaa julisteita, käytä hyväksi ilmaiset paikallismedioiden kalenterit ja viidakkorumpu sekä omat sosiaalisen median kanavanne ja alueen tapahtumien muut markkinointikanavat.
 • Mahdollinen lipunmyynti tehdään liiton Lippu.fi sopimuksen kautta.
 • Huomioi ylempänä säännöissä olevat järjestäjää koskevat kohdat.
 • Ja kun kohtaat kysymyksen, mihin sinulla ei ole vastausta – kysy liitosta neuvoja.

Yhteistyössä

Toimintaa tukemassa