Antidopingsopimus

Suomen Tankotanssiliitto on osana Kansainvälistä Voimalajiliittoa sitoutunut edistämään puhtaan urheilun periaatteita ja reilua peliä. Liiton tapahtumissa kilpaillakseen tulee sitoutua antidopingsopimukseen ja liiton antidopingohjelmaan, joka noudattaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n ja WADAn sääntöjä.

Liiton jäsenet ovat antidopingsopimuksensa myötä dopingtestauksen alaisia ja testauksesta vastaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT.

Lisätiedot alla olevista linkeistä:

Apua antidopingasioissa saat  Tankotanssiliitolta jyrki.rantanen@tankotanssi.fi


Miten sopimus pysyy voimassa?

Antidopingsopimus on voimassa niin kauan kuin jäsenellä on voimassa oleva kilpailu- tai harrastuslisenssi. Lisenssi tulee uusia kuukauden kuluessa edellisen päättymisestä.

Tankotanssiliiton lisenssivat ovat voimassa kalenterivuoden 1.1. – 31.12. Lisenssi tulee siis uusia aina 30.1. mennessä, jotta antidopingsopimus pysyy voimassa katkeamatta.

Miten sopimus allekirjoitetaan?

  1. Osta kilpailulisenssi Suomisport-palvelusta
  2. Hyväksy rekisteriseloste (x) ennen lisenssin maksua
  3. Sopimus tulee voimaan lisenssin ostohetkestä.

Mitä sopimus merkitsee?

Liitto tekee jokaisen urheilijan kanssa antidopingsopimuksen, jolla urheilija sitoutuu noudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja sitoutuu Suomen Antidopingsäännöstöön sekä Maailman antidopingsäännöstöön (World Anti-Doping Code) ja kaikkiin sen piiriin kuuluviin, voimassa oleviin kansainvälisiin normeihin sekä Kansainvälisen Voimalajiliiton kansainvälisiin antidopingsääntöihin ja määräyksiin, sekä sitoutuu noudattamaan niitä.

Allekirjoittamallaan antidopingsopimuksella urheilija sitoutuu dopingtestaukseen ja dopingrikkomuksen johdosta määrättäviin sääntöjen mukaisiin seuraamuksiin. Hänelle voidaan antidopingsopimuksen voimassaoloaikana tehdä dopingtestejä SUEKin, Suomen Voimalajiliiton, Kansainvälisen Voimalajiliiton (liitto voi tilata ja maksaa testejä) tai WADA:n aloitteesta missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

Urheilija ei voi ottaa osaa liiton valvonnan alaiseen kilpailuun eikä voi tulla valituksi edustamaan Suomea kansainvälisessä kilpailussa ennen kuin hän on suorittanut kyseessä olevaa kalenterivuotta varten määrätyn kilpailulisenssimaksun ja toimittanut antidopingsopimuksen liitolle, kaikilta osin asianmukaisesti täytettynä ja omakätisesti allekirjoitettuna kuten siitä antidopingsopimuksessa määrätään.

Antidopingsopimus tulee allekirjoittaa viimeistään kolme (3) kuukautta ennen urheilijan ensimmäistä kilpailua. Jos kyseessä on paluutestauksen alainen urheilija, jonka antidopingsopimus on rauennut maksamattoman lisenssimaksun vuoksi, tulee uusi sopimus allekirjoittaa viimeistään 12 kuukautta ennen kilpailupäivämäärää.

Jos Suomen Voimalajiliitto tai Kansainvälisen Voimalajiliitto on määrännyttai määrää antidopingsopimuksen tehneen urheilijan dopingrikkomuksen johdosta antidopingsääntöjen mukaiseen urheilun toimintakieltoon, sitoutuu urheilija maksamaan Suomen Voimalajiliitolle tai Kansainväliselle Voimalajiliitolle kurinpitosäännöissä sekä antidopingsopimuksessa mainitun suuruisen, sopimusrikkomuksesta johtuvan sakon ennen kuin hän voi ottaa osaa Suomen Voimalajiliiton tai Kansainvälisen Voimalajiliiton toimivallan piiriin kuuluvaan kilpailuun, vaikka hänelle dopingrikkomuksen vuoksi määrätty urheilun toimintakielto muutoin olisi ajallisesti päättynyt.

Alle 18-vuotias ei voi tehdä antidopingsopimusta Suomen Voimalajiliiton tai Kansainvälisen Voimalajiliiton kanssa. Alaikäisen urheiiljan puolesta sopimuksen allekirjoittaa aina huoltaja.

Dopingrikkomuksen vuoksi urheilun toimintakiellossa olevan, paluutestauksen alaisen urheilijan on oltava liiton jäsen ja hänellä on oltava voimassa oleva liiton antidopingsopimus viimeistään 48 kuukautta ennen kilpailupäivämäärää.