Suomen Tankotanssiliiton logo ja graafinen ohjeistus

Voit ladata logot jaetusta kansiosta:

https://drive.google.com/drive/folders/1jGUHMFP3PF9AOlrowmNJ1MyPozaIVGKr?usp=sharing

HUOM Ennen logomme käyttöä tutustu oheiseen logon käytön ohjeeseen.

Logon käyttö

Suomen Tankotanssiliiton logo muodostuu tankotanssijan siluetista, renkaasta ja sen sisällä olevista tekstielementeistä. Logosta on saatavilla kaksi kieliversiota: suomen- ja englanninkielinen. Logo valitaan kohderyhmän ja materiaalin kielen mukaan.

Logon käyttö on sallittu ainoastaan alkuperäistiedostosta: sitä ei saa harventaa, laihentaa, lihavoida tai käsitellä millään tavoin. Elementtien irrottaminen logosta ei ole sallittua.

Logoa voi muuttaa tarpeen mukaan niin suureksi tai pieneksi kuin haluaa, kunhan se pysyy luettavana. Logon kokoa muuttaessa logon keskinäisten mittasuhteiden on säilyttävä samoina ja ympärille on jätettävä suoja-alue. Eri sovelluksia varten suoja-alueen kokoa ei tarvitse laskea erikseen, vaan se on huomioitu tiedostojen taustassa.

Esimerkki logosta, jossa mittasuhteet ovat kohdillaan:

Esimerkki logosta, jonka mittasuhteet ovat vääristyneet. Ethän käytä logoa näin:

Logosta on saatavilla kaksi versiota, toinen, jossa ulkoreunalla kulkee teksti, ja toinen ilman tekstiä. Näistä tulee valita sellainen versio, jossa teksti on luettavissa. Jos logoa käytetään niin pienenä, että ulkoreunan tekstiä ei kykene lukemaan, tulee valita toinen versio, jossa logon ulkoreunalla ei kulje tekstiä.

Logon tiedostomuodot

Logosta on saatavilla eri tiedostomuotoja riippuen siitä, mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Tiedostomuoto selviää tiedoston nimen päätteestä. Jpg-tiedostomuoto soveltuu erinomaisesti tulostus- ja painokäyttöön. Png-tiedostomuoto soveltuu parhaiten verkkokäyttöön ja värilliselle taustalle.

Logon väri

Suomen Tankotanssiliiton pääväri on violetti. Tunnusvärin tulee toistua mahdollisimman puhtaina kaikilla menetelmillä ja kaikissa medioissa. Painotöissä käytetään CMYK-värimääritystä. Sähköistä käyttöä varten on RGB- ja HEX-värimääritykset. Logo on saatavilla, sekä CMYK että RGB värimäärityksillä.

CMYK 27,76,0,72
RGB 52,17,71
HEX #341147

Logoa tulee aina käyttää niin, että se erottuu selkeästi. Pääsääntöisesti logosta käytetään värillistä versiota. Kokomustaa logoa käytetään ainoastaan erikoistapauksissa (preeglaus, stanssit, mustavalkotyöt yms.).

Tummilla ja/tai värillisillä pohjilla käytetään valkoista negalogoa. Logo voidaan tarvittaessa asemoida myös kuvan päälle, jolloin logon alla olevan kuvan tulee olla mahdollisimman rauhallinen ja logon tulee erottua selkeästi. Kaikissa logon käyttöyhteyksissä on huolehdittava riittävästä erottuvuudesta ja kontrastista.